प्रशासन

–ग्रामपंचायत प्रशासन आमणापूर–

–सरपंच–

मे. श्री. मोहन बाबू घाडगे.

–उप–सरपंच–

मे. श्री. विश्वनाथ दामोदर सुर्यवंशी.

–सदस्य–

श्री. अशोक शिवाजी अनुगडे.

श्री. बाळासाहेब आण्णाप्पा औटे.

श्री. राजाराम ज्ञानदेव कांबळे.

श्री. नामदेव ज्ञानू तानुगडे.

श्री. माणिक गोविंद कदम.

श्री. देवदास थळू कोकळे.

श्री. आकाराम महादेव पाटील.

श्री. निवृत्ती रामचंद्र यादव.

सौ. संगिता चंद्रकांत नलवडे.

सौ. छाया निवृत्ती पाटील.

सौ. संगिता महालिंग कदम.

सौ. मंगल हणमंत मतकरी.

सौ. बेबीशा संजय औटे.

–ग्रामशिक्षण समिती अध्यक्ष–

श्री. मोहन बाबू घाडगे.

–महिला समिती अध्यक्ष–

सौ. छाया हिंदूराव कदम.

–ग्रामपाणी पुरवठा अध्यक्ष–

श्री. जनाध्रन कोंडिंबा कांबळे.

–महात्मा गांधी तंटामुक्त अध्यक्ष–

श्री. निवृत्ती सखाराम पाटील.

–ग्रामविकास अधिकारी–

श्री. एस.एन. कल्याणी.

–गांवकामगार तलाठी–

श्री. जे.आर. घार्गे.

–गावकामगार पोलीस पाटील–

सौ. मिनाक्षी सुरेश भोई – आमणापूर.

श्री. वसंत गुंडा अनुगडे – अनुगडेवाडी.