बचतगट

आमणापूर गावातील महिला बचतगट–

 1. श्रीकृष्ण महिला बचत गट.
 2. सोनिया महिला बचत गट.
 3. गणेश महिला.
 4. वैभवलक्ष्मी महिला.
 5. ताराराणी.
 6. दत्त दिगंबर.
 7. कृष्णामाई.
 8. स्फूर्ती.
 9. जिजामाता.
 10. जोर्तिलिंग.
 11. सावित्री.
 12. गायत्री.
 13. अहिल्यादेवी.
 14. सत्यविजय.
 15. श्रीराम.
 16. समृध्दी.
 17. महालक्ष्मी.
 18. रमाबाई.
 19. संघर्ष.
 20. वेताळबा.
 21. जयभिम.
 22. सद्गुरु.
 23. दरगेश्वर.
 24. कल्पना चावला.
 25. वरदलक्ष्मी.
 26. रामरहिम.
 27. लक्ष्मी.
 28. रेणुका.
 29. साईनाथ.
 30. सरस्वती.
 31. संतोषीमाता.
 32. नाईकबा.
 33. सानिका.
 34. प्रियदर्शनी.
 35. खॉजा गरीब माह नवाज.
 36. चंदना.
 37. सुयोग.
 38. नंदादीप.
 39. गजाननप्रसन्न.
 40. गजानन.
 41. प्रगती.
 42. प्रेरणा.
 43. दत्तगुरु.
 44. अमर.
 45. पंचशील.
 46. साई महिला बचत गट.
 47. बोरजाई.
 48. यशोदा.
 49. क्रांती.
 50. जिजाई.