माहिती

पिके–

  1. गावातील प्रमुख पिके व व्या खालील क्षेत्र   ऊस, सोयाबीन.
  2. गावातील इतर पिके भात, भुईमूग, उडीद गहू हरभरा.

गावातील बागायत पिकाखालील क्षेत्र

  1. ऊस – 291–08.
  2. द्राक्षे – 22–33.
  3. केळी – 1–0.
  4. आंबा – 1.
  5. नारळ – 5.